Avís Legal

CONDICIONS D’ÚS

MENORCA CK SL informa que es titular del lloc web http://wwwjazzbah.es.D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, MENORCA CK SL informa de les següents dades: El titular d’aquest lloc web es MENORCA CK SL amb CIF B07884836 i domicili social a; PS ES PLA DE SANT JOAN 3 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS),Inscrita en el Registre Mercantil de Baleares Tom 43 Foli 209 Full IM2232 i inscripció primera. L’adreça de correu electrònic de contacte amb MENORCA CK SL és: info@jazzbah.es

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de MENORCA CK SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de MENORCA CK SL totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de MENORCA CK SL proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

• La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per MENORCA CK SL per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.

• L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per MENORCA CK SL contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

MENORCA CK SL no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

MENORCA CK SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

MENORCA CK SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de MENORCA CK SL amb CIF B07884836 i domicili social situat a PS ES PLA DE SANT JOAN 3 07760, CIUTADELLA DE MENORCA (ILLES BALEARS), amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre les dues parts. En compliment amb la normativa vigent, MENORCA CK SL informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades. MENORCA CK SL informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada.

És per això que MENORCA CK SL es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes. D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrónic: info@jazzbah.es

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

MENORCA CK SL per si mateix o com a cessionari, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MENORCA CK SL seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic estatal, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, parágraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de MENORCA CK SL.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de MENORCA CK SL. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de MENORCA CK SL.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

MENORCA CK SL es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts poden sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte MENORCA CK SL té el domicili a ILLES BALEARS.

POLÍTICA DE PRIVACITAT XARXES SOCIALS

En compliment de la normativa vigent, de protecció de dades de caràcter personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( LSSI-CE) MENORCA CK SL, informa als usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la Xarxes Socials: Facebook, Twitter, Instagram i YouTube amb la finalitat principal de publicar els seus productes i serveis.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per MENORCA CK SL mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d’aquells dades personals publicades en el seu perfil.

L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

MENORCA CK SL té accés i tracta la informació pública de l’usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.

En relació als drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant MENORCA CK SL d’acord amb la RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

-Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d’accés a la informació dels perfils dels usuaris.

-Rectificació: Només es podrá satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de MENORCA CK SL per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret s’ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.

-Cancel·lació i/o Oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de MENORCA CK SL per exemple, deixar d’estar unit al perfil.

MENORCA CK SL realitzarà les següents actuacions:

-Accés a la informació pública del perfil.

-Publicació en el perfil de l’usuari de tota aquella informació ja publicada a la pàgina de MENORCA CK SL

-Enviar missatges personals i individuals a través dels canals de les Xarxes Socials.

-Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions, per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

 

PUBLICACIONS

L’usuari, un cop unit a la pàgina de MENORCA CK SL podrà publicar en aquesta última comentaris, enllaços, imatges o fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la Xarxa Social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser el titular dels mateixos, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació en la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, i / o que infringeixin, violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei. En aquests casos, MENORCA CK SL es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, i pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari. MENORCA CK SL no es farà responsable dels continguts que lliurement ha publicat un usuari. L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges es puguin publicar en la pàgina no seran emmagatzemades en cap fitxer per part de, MENORCA CK SL però sí que romandran a la Xarxa Social.

 

CONCURSOS I PROMOCIONS

MENORCA CK SL es reserva el dret a realitzar concursos i promocions, en què podrà participar l’usuari unit a la seva pàgina. Les bases de cada un d’ells, quan s’utilitzi per a això la plataforma de la Xarxa Social, seran publicades en la mateixa. Complint sempre amb la LSSI-CE i amb qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació. La Xarxa Social no patrocina, avala ni administra, de cap manera, cap de les nostres promocions, ni està associada a cap d’elles.

 

PUBLICITAT

MENORCA CK SL utilitzarà la Xarxa Social per publicar els seus productes i serveis, en tot cas, si decideix tractar les seves dades de contacte per a realitzar accions directes de prospecció comercial, serà sempre, complint amb les exigències legals de la RGPD i de la LSSI-CE. No es considera publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de MENORCA CK SL perquè també ells puguin gaudir dels esdeveniments o estar informats de la seva activitat. A continuació detallem l’enllaç a la política de privacitat de la Xarxa Social: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.

Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=es
Instagran: https://help.instagram.com/155833707900388
YouTube: https://support.google.com/youtube/answer/2801895?hl=es